Activiteiten

De ASG organiseert voor haar leden tal van activiteiten. Daaronder vallen:

• belangenbehartiging van de senioren op landelijk (via de FASv) en lokaal niveau
• het organiseren van voorlichtings- en informatiebijeenkomsten
• het organiseren van bustochten, autotochten en spelmiddagen
• het hebben van een ‘lief en leedclubje’, dat zieke leden bezoekt
• het uitgeven van een 2-maandelijkse nieuwsbrief met actueel nieuws voor de leden
• het regelen van korting op de ziektekostenverzekeringspolis
• het zo nodig bieden van advies bij ingewikkelde (rechtskundige) problemen,
• het, onder bepaalde voorwaarden (afhankelijk van de hoogte van het inkomen), bieden van hulp bij het invullen van de belastingaangifte,
• het regelen van kortingen bij een aantal bedrijven.

Overzicht activiteiten

 • Activiteitenplan ASG 2021
  Het bestuur heeft u beloofd dat we in deze nieuwsbrief de grote lijnen zouden presenteren van het activiteitenplan voor 2021. Het bestuur zou ook bezien of de contributie omlaag zou kunnen ofwel dat [Lees verder]
 • Uitvoering Activiteitenplan ASG 2020
  Wij ontvingen van het Bondenberaad Groot Goes de volgende mededeling: Het bestuur van het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) vergaderde op 24 juni jl. In die vergadering kwam o.a. aan de orde het [Lees verder]
 • Kerstviering 2019
  Woensdag 18 december 2019 vond in het Wilhelminahuis de ASG-kerstviering plaats. Het verslag daarvan leest u nu pas, omdat dat niet meer in het decembernummer opgenomen kon worden. Niet erg, want zo [Lees verder]
 • Op stap met de stoomtrein/railbus
  Op woensdag 16 oktober jl. togen 25 ASG-leden naar het perron van de SGB in Goes: het vertrekpunt van de treinen van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele. Het weer was, na prachtig te zijn begonnen [Lees verder]
 • Geslaagde ASG-kerstviering in Wilhelminadorp
  Op woensdag 19 december vond de jaarlijkse ASG-Kerstbijeenkomst plaats in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp. We kunnen kort zijn: een zeer geslaagde middag. We werden vanaf het begin swingend [Lees verder]
 • Kerstmiddag 19 december 2018
  Voor het jaar 2018 resteert nog een Kerstmiddag op 19 december in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp. Zie onderstaande uitnodiging. Evenals vorig jaar organiseert ASG ook dit jaar weer een [Lees verder]
 • Bezoek Berkenhof Tropical Zoo
  Op 31 oktober 2018 organiseerden we een autotocht naar ‘Berkenhof Tropical Zoo’ in Kwadendamme. In de volksmond nog steeds ‘De vlindertuin’ genoemd. In totaal deden 25 mensen met deze tocht mee. Na [Lees verder]