Activiteiten

De ASG organiseert voor haar leden tal van activiteiten. Daaronder vallen:

• belangenbehartiging van de senioren op landelijk (via de FASv) en lokaal niveau
• het organiseren van voorlichtings- en informatiebijeenkomsten
• het organiseren van bustochten, autotochten en spelmiddagen
• het hebben van een ‘lief en leedclubje’, dat zieke leden bezoekt
• het uitgeven van een 2-maandelijkse nieuwsbrief met actueel nieuws voor de leden
• het regelen van korting op de ziektekostenverzekeringspolis
• het zo nodig bieden van advies bij ingewikkelde (rechtskundige) problemen,
• het, onder bepaalde voorwaarden (afhankelijk van de hoogte van het inkomen), bieden van hulp bij het invullen van de belastingaangifte,
• het regelen van kortingen bij een aantal bedrijven.