Activiteitenplan ASG 2021

Het bestuur heeft u beloofd dat we in deze nieuwsbrief de grote lijnen zouden presenteren van het activiteitenplan voor 2021. Het bestuur zou ook bezien of de contributie omlaag zou kunnen ofwel dat we een mengvorm (meer/uitgebreidere activiteiten + verlaging contributie) zouden kunnen toepassen. In zijn vergadering van 7 december heeft het bestuur de volgende grote lijnen vastgesteld. Die werken we in de februarivergadering verder uit en de resultaten presenteren we in de nieuwsbrief van die maand.
Bedenk dat boven al deze plannen het grote voorbehoud hangt van de coronamaatregelen. Als het niet mag, of als het verstandiger is om iets niet te doen, dan moeten we het uitstellen!

  • In het voorjaar (april?): organisatie Algemene Ledenvergadering met aansluitend optreden van zanger Ad Schipper

  • Begin mei: autotocht

  • Eind juni/begin juli: Bustocht. Deze bustocht willen we echt ‘groots’ aanpakken, zowel qua bestemming als qua vervoer. Dus: geen kleine busjes waarin je bovenop elkaar zit, maar een grote bus. En qua bestemming kunnen we eventueel ook wat verder kijken dan alleen naar de provincie Zeeland of direct daarbuiten.

  • In september/oktober is er ook de ontspanningsmiddag van BBGG

  • Oktober/november: iets leuks, bijv. iemand die een diavoorstelling presenteert over gemaakte reizen of zo. Of iemand die een voordracht houdt. Kan worden gecombineerd met bingo, drankje en (borrel)hapje.

  • Medio december: Kerstbijeenkomst met zangkoor ‘Van Lieverlee’ en verteller Jan Lauret.

Gedurende het hele jaar vinden er verder minimaal 4 voorlichtingsbijeenkomsten van BBGG plaats over actuele onderwerpen.

Het bestuur heeft hiermee afgezien van verlaging van de contributie. Het meent dat het leuker/inspirerender is om wat uitgebreidere activiteiten te ondernemen. Bovendien is het grootser aanpakken van de busreis een dure aangelegenheid…. Nogmaals, een meer uitgewerkt plan komt in de februarivergadering van het bestuur terug. Daarna leest u meer.