Kerstmiddag 19 december 2018

Voor het jaar 2018 resteert nog een Kerstmiddag op 19 december in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp. Zie onderstaande uitnodiging.

Evenals vorig jaar organiseert ASG ook dit jaar weer een Kerstbijeenkomst in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp. De bijeenkomst is op woensdag 19 december 2018, aanvang 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur). De kosten voor het bijwonen van de Kerstbijeenkomst bedragen € 15,-. U mag als ASG-lid een introducé meenemen. Voor hem/haar bedragen de kosten € 20,-.

Het programma voor de Kerstbijeenkomst ziet er als volgt uit:

14.00 uur:  Openingswoord door de voorzitter
14.05 uur:  Optreden van het Vlissingse koor Scharretjoe.
14.30 uur:  Optreden van de welbekende verteller Frans van der Heijde
15.00 uur:  Pauze met kopje koffie of thee
15.30 uur:  Vervolgoptreden van ‘Scharretjoe’
16.15 uur:  Slotoptreden van verteller Frans van der Heijde
16.45 uur:  Aanvang broodmaaltijd
± 18.00 tot
18.30 uur:
 Einde bijeenkomst

 

Als u de Kerstbijeenkomst wilt bijwonen, meldt u dit dan uiterlijk 12 december bij Henk Hoogerland, Telefoon: 0113-228525/email: hwhoog@zeelandnet.nl, onder gelijktijdige
overmaking van het bedrag op bankrekening NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes, o.v.v. ‘Kerstmiddag 2018’.  Evenals vorig jaar bestaat voor de mensen die niet over eigen vervoer beschikken de mogelijkheid dat zij worden opgehaald. In plaats van emailen kunt u ook het formulier hieronder invullen.