• haven goes 2 menu
  • haven2
  • markt1
  • brug wilhelminadorp menu
  • 2013-09-27 Langedijk Goes park
  • Naamloos_panorama1
  • Naamloos_panorama2b
  • 2017-06-17 Goese Sas menu
  • Goes, Grote Markt tijdens de coronacrisis

 

De Algemene Seniorenvereniging Goes e.o. (ASG) is belangenbehartiger voor senioren in de regio Goes en omstreken. De ASG komt zowel zelf als in het verband van het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) o.a. in overleggen met de gemeente, ziekenhuis, NS/Pro Rail enz. op voor de belangen van de senioren, met name op de brede terreinen van inkomen en zorg, veiligheid, mobiliteit, wonen en het bestrijden van eenzaamheid. Naast deze inhoudelijke taken organiseert ASG voor de leden jaarlijks een aantal leuke activiteiten. Daarnaast worden in BBGG-verband diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
De belangen van senioren staan onder hoge druk. Vooral gemeenten moeten bezuinigen, doordat het rijk veel taken afstoot naar die gemeenten, zonder daarbij voldoende financiële middelen toe te kennen. Dan is het van groot belang dat er goed op wordt toegezien dat de gemeenten de uitvoering van al die maatregelen fair en correct doen en op de goede plaatsen.
Het is duidelijk: wil een organisatie voldoende invloed kunnen uitoefenen, vooral bij de politiek, dan is het van belang zoveel mogelijk leden te hebben. Als u met ons vindt dat er behoefte is aan een actieve vereniging die met verve uw belangen behartigt, dan is het van belang dat u ons steunt en ook lid wordt. Iedereen is welkom, er zijn geen leeftijdsgrenzen.
Lid worden kost € 24,- per jaar. Mede-gezinsleden betalen € 16,- per jaar. Als u lid wilt worden klik dan op de button hieronder of ga naar het aanmeldingsformulier onder de rubriek ‘Contact’.
We verwelkomen u graag!
Dick van de Merwe,
voorzitter