Het Coronavirus

We leven in rare, onzekere tijden beste mensen. We lopen gevaar door een kleine onzichtbare vijand: een akelig, gemeen virus en daardoor worden we met zijn allen in onze vrijheden beperkt, een beetje opgesloten, we mogen minder, moeten ons op een bijzondere manier in de omgang met elkaar gedragen enz. Intussen draaien de ziekenhuizen en de verpleeghuizen en andere zorginstellingen op volle toeren om een zo optimaal mogelijke zorg te bieden. Dat virus, het bekende Coronavirus, heeft inmiddels in Nederland en alle andere landen in de wereld ondanks de vaak uitstekende zorg al vele duizenden slachtoffers gemaakt en het einde is helaas nog lang niet in zicht. En dat komt omdat de medische stand met veel vragen zit over hoe het virus aan te pakken. Er is ook nog geen vaccin. En er zijn nog tal van andere vragen, zoals: hoe wordt dat virus nou precies overgedragen? Kan dat ook via de lucht? Of: als je eenmaal genezen bent ben je dan (voorgoed) immuun? Enz. En de doktoren/virologen weten op veel van die vragen nog geen goed antwoord.

Dat alles maakt ons onzeker. En soms ook verdrietig door de gevolgen van alle maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo mogen opa en oma de kleinkinderen ineens niet meer zien, mensen die in een verpleeghuis verblijven mogen niet of nauwelijks bezocht worden en nog meer van dat soort ellendige dingen. En nogmaals, het einde is nog lang niet in zicht, zo voorspellen de deskundigen. Daarnaast zal het vrijwel zeker ook nog lange tijd duren voor er een goed werkend vaccin is, ook al beweert de heer Trump iets anders…….

Als je nu om je heen naar mensen luistert dan merk je dat de gedachten over hoe we met de bestrijding van dit virus moeten omgaan sterk uiteen beginnen te lopen. Er is een categorie die zegt dat het nu klaar moet zijn met al die beperkingen, want de economie gaat eraan kapot volgens hen en er is een categorie mensen die zegt dat we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn omdat er zomaar weer een gigantische nieuwe virusuitbraak kan zijn en dat we daarom de beperkende maatregelen, zoals het 1,5 m afstand houden, nog lang moeten volhouden. En wat is wijsheid?

Het lijkt voorlopig het beste, althans zo denken wij, om vooral te luisteren naar de medische wetenschappers en niet primair naar de economen. De laatsten zeggen wel begrip te hebben voor de beperkende maatregelen van de overheid, maar dringen er ook elke dag -en steeds steviger- op aan om de teugels te laten vieren. Zo doen ook vooral werkgeversvertegenwoordigers. En daar zit natuurlijk het grote geld achter. Aandeelhouders, multinationals, vliegtuig-bouwers en luchtvaartmaatschappijen, grote industrieën, evenementenorganisatiebureaus, de hele toeristensector, iedereen klaagt, wijst op de enorme gevolgen en vindt dat er versoepeling moet komen. Aan de ene kant begrijpelijk, omdat we met zijn allen in een grote economische crisis terecht zijn gekomen, die alleen nog maar groter kan worden. Dat is beangstigend. Maar wat nog beangstigender is, is dat op economische gronden een beleid, dat erop is gericht om zoveel mogelijk mensen gezond te houden, om onze gezondheidszorg overeind te houden, om de mensen die daarin werken op de been te houden, dat dat beleid zou zwichten voor de belangen van de economie. Dan gaat het dus om geld boven gezondheid. En dat willen we toch niet? Dat wil alleen de heer Trump….

Het is daarom van groot belang dat we er voorlopig nog genoegen mee nemen dat onze vrijheden wat ingeperkt worden. Dat zouden we misschien beter verdragen in de wetenschap dat het er in andere landen vaak heel anders aan toegaat: daar kan het je gebeuren dat je echt helemaal opgesloten zit en niets meer mag. Je ziet dat er nu landen zijn met regeringen die de kans grijpen om dat wat ze toch altijd al van plan waren nu te doen met de Coronacrisis als stok achter de deur. En dat is het volk monddood maken en hun wil opleggen. En de hele democratische rechtsstaat opzijschuiven. We mogen hier in Nederland soms beweren van Rutte c.s. wat we willen, maar dat gebeurt hier gelukkig niet.

Wordt het leven daardoor hier makkelijker om te leven? Nee, al de bezwaren, al het verdriet van mensen, alle chagrijn en onzekerheid verdwijnen hiermee niet. Sommigen van u zullen misschien zwaar door alle ellende worden getroffen. Dat is heel naar. We kunnen alleen maar hopen dat die mensen allemaal een zodanig netwerk hebben dat ze goed geholpen worden, zodat ze er niet helemaal alleen voor staan. En zoals we gelukkig ook van meer ervaren mensen, dus veelal oudere mensen, horen: we komen hier doorheen, niet gemakkelijk, maar het gaat ons lukken. We hebben door de geschiedenis heen gelijksoortige ernstige gebeurtenissen overleefd.

Mogelijk ziet onze wereld er na deze crisis op onderdelen wel behoorlijk anders uit. De een is daar bang voor, de ander juicht dat toe. We gaan het met zijn allen zien. Voorlopig is het zaak dat we allemaal gezond blijven.

Heeft u inmiddels bijzondere ervaringen opgedaan, die mogelijk ook voor de andere leden interessant kunnen zijn? Stuur ze door aan de secretaris. Zo kunnen we elkaar helpen. En hebt uzelf eventueel hulp nodig en komt u er niet uit in uw eigen familie-/vrienden-/kennissenkring? Schroom niet en vraag het ons, dan kijken we wat we kunnen betekenen!

Intussen leven we ook in rare tijden voor wat betreft de activiteiten van ASG. Het heeft geen zin om nu activiteiten te plannen, bijeenkomsten te organiseren enz. Alles is gesloten, er mogen geen samenkomsten zijn, alles is dus onduidelijk. Het is de vraag of we dit jaar sowieso nog toekomen aan de bekende activiteiten. Het enige wat we wel kunnen doen is bijdragen aan een stukje informatievoorziening van de leden. En wat dat betreft zij we gehandicapt: tot nu toe kregen we dagelijkse nieuwsbrieven van ADRZ over de stand van de behandeling van de Coronapatiënten hier in Goes. De aanvoer van die nieuwsbrieven is gestopt. We weten niet waarom en hebben die vraag neergelegd bij ADRZ. Maar ook van onze koepelorganisatie FASv en de Koepel Gepensioneerden horen we vrijwel niets. Dat is jammer, we hadden meer verwacht. Daarom kunnen we u maar mondjesmaat van nieuws voorzien. In ieder geval zullen we het echt belangrijke nieuws zo snel mogelijk aan u doorgeven. Nogmaals veel sterkte in deze moeilijke tijden!

Het ASG-bestuur