Extraatje voor mantelzorgers

De gemeente Goes geeft mantelzorgers in 2020 weer mantelzorgwaardering die mantelzorgers in het zonnetje zet. Het gaat om 75 euro. Dit bedrag vraagt de zorgvrager (de persoon die verzorging krijgt van de mantelzorger) aan.

Waardering uitspreken voor mantelzorgers
Wethouder André van der Reest van de gemeente Goes stelt dat mantelzorg een belangrijk speerpunt in de gemeente is. De mensen die deze taak op zich nemen, doen dit belangeloos en vaak vanuit een persoonlijke en emotionele band. Zij verdienen volgens hem dan ook waardering voor dit mooie, maar vooral ook zware werk. Met de tegemoetkoming spreekt de gemeente en daarmee de Goese samenleving, waardering uit voor alle mantelzorgers binnen de gemeente Goes. Het is aan de zorgvrager om te bepalen hoe hij of zij het bedrag besteedt. Zo geven sommigen het geldbedrag direct aan de mantelzorger, terwijl anderen de mantelzorger trakteren op een etentje of een ander leuk uitje.

Mantelzorgwaardering aanvragen
Aanvraagformulieren zijn af te halen bij het Stadskantoor of bij het Mantelzorgpunt van SMWO. Bel of mail voor vragen naar het Mantelzorgpunt van SMWO: 0113-277 111 (maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30 uur) of mantelzorg@smwo.nl.
Een belangrijke voorwaarde van de regeling is dat de zorgvrager inwoner moet zijn van de gemeente Goes. De vergoeding is van 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2020 aan te vragen. Een zorgvrager vraagt één waardering aan. Meer informatie over mantelzorg en het digitale aanvraagformulier mantelzorgwaardering vindt u op: https://goes.nl/mantelzorgwaardering
Hierbij een link naar het digitale aanvraagformulier (invullen d.m.v. DigiD): Aanvraag Mantelzorgwaardering 2020