Bewegen bij dementie

Dat bewegen goed is voor de mens, mag als bekend worden verondersteld. Uit een langjarig onderzoek blijkt dat bewegen juist voor mensen met dementie heel belangrijk is. Als positieve effecten van bewegen worden genoemd minder somberheid, angst en rusteloosheid. Meer bewegen door demente mensen kan de onrust overdag en ’s nachts aanzienlijk verminderen. Kenniscentrum Sport heeft samen met professor Eric Scherder en de onderzoeksgroep ‘Laat het brein niet indutten, beweeg slim en verminder de kans op dementie’ een digitale beweeggids voor mensen met dementie gemaakt. Kenniscentrum Sport is één van de NVOG-partners in het Consortium BeterOud. De beweeggids bestaat uit verschillende beweegmodules met uitleg en instructies. De beweeggids kan gebruikt worden door iedereen die te maken heeft met ouderen met dementie. Niet alleen in de zorg, maar zeker ook door mensen die een familielid met dementie hebben of als vrijwilliger betrokken zijn bij mensen met dementie. Een beweegopleiding is niet nodig om de oefeningen en tips toe te kunnen passen.

Voor de beweeggids klikt u hier.  (Bron: NVOG)