Voorlichtingsmiddag BBGG op 11 december 2019

Het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) organiseerde op woensdag 11 december in De Spinne weer een voorlichtingsmiddag. Het thema was ‘Vervoer’ in ruime zin. Vanuit de provincie Zeeland, verantwoordelijk voor de organisatie van het openbaar vervoer, werd bij monde van Ov-ambassadeur Kees van den Pol uitleg gegeven over de organisatie van het openbaar vervoer.

Daarbij kwamen ook de buurtbussen, de haltetaxi en (het gebruik van) de Ov-chipkaart aan de orde. Vervolgens lichtte Peter Verburg van SWVO toe hoe het is gesteld met het WMO-vervoer en dan in het bijzonder met de regiotaxi en tot slot belichtte Judith Menheere namens SMWO de aspecten van veilig fietsen voor ouderen. De bijeenkomst werd door bijna 80 belangstellenden bezocht.

Kees van den Pol trapte de bijeenkomst af met een uitvoerige presentatie over het (openbaar) vervoer. Eerst legde hij uit wat de functie van Ov-ambassadeur inhoudt: dat is veel voorlichting geven op bijeenkomsten als deze, maar ook feitelijke voorlichting op locatie. Dat wil zeggen dat de ambassadeurs ook met je mee gaan naar het station om daar de kaartjesautomaat uit te leggen, te demonstreren hoe je met de OV-chipkaart omgaat enz. Een nuttige functie! Tijdens de bijeenkomst hebben 7 mensen zich voor zo’n sessie met Kees opgegeven.
Kees belichtte vervolgens de verschillende Ov-vormen: de trein, de grote bus, de buurtbus, de halte taxi en de Westerschelde ferry, ook een vorm van Ov. In deze bijeenkomst belichtte hij alleen de grote bussen, de buurtbussen en de haltetaxi. Daarnaast legde hij de werking van de Ov-chipkaart uit.
Er is wat betreft de grote bussen een kernnet in Zeeland. Dat kernnet is een lijnennet van de grote bussen die de grotere dorpen en steden met elkaar verbindt. Vanuit Goes vertrekken de lijnen 20-23-27-31-132 en 185 (de ziekenhuis-bus, die alleen overdag en niet in het weekend rijdt). Daarnaast heb je als aanvulling op dat kernnet het lijnennet van de buurtbussen. Dat betreft in de regio Goes de lijnen 580 (Goes-Kattendijke v.v.), 582 (Goes Oud-Sabbinge v.v.) en 595 (Goes-Hoedekenskerke v.v.). Ook de buurtbussen rijden alleen overdag en niet in het weekend. Met dit kernnet en het buurtbussennet zijn zo goed als alle dorpen in Zeeland te bereiken. Daarnaast zijn er nog de haltetaxi en de aanvullende scholieren- en spitsbussen. De dienstregelingen van het OV zijn alle op het internet te vinden. Voor de NS is dat de bekende NS-reisplanner. Voor informatie over de trein: Klantenservice NS: www.ns.nl of bellen 088-6721286. Voor het overige kunnen de sites van Connexxion (www.connexxion.nl)(of bellen: 0900-2666399) en www.9292.nl (of bellen 0900-9292 (90 ct. per min.)) worden geraadpleegd. Op de bibliotheken zijn busboekjes verkrijgbaar. Hieronder een kaartje met de loop van de buurtbussen in de regio Goes volgens de dienstregeling per 16 december 2019.

Dan komen we toe aan de haltetaxi. Kees legde uit dat de haltetaxi:
• Taxivervoer verzorgt van bushalte tot bushalte (dus niet van huis tot een bestemming)
• Alleen rijdt op die trajecten waar de bus niet (meer) rijdt
• Aansluit op de dienstregeling van de bussen
Er zijn maar een beperkt aantal haltetaxistandplaatsen in Goes, vanwaar je kunt instappen. Dat zijn de halte bij het station, het ziekenhuis, het Erasmuspark en de Westwal bij het parkeerterrein Koepoort. Die haltes zijn te herkennen aan het opschrift ‘Haltetaxi’. De haltetaxi rijdt op werkdagen van 7-23 uur. Op zaterdag van 8-23 uur en op zondag van 9-23 uur. Als er op het traject dat je wilt rijden ook een andere verbinding is (bijvoorbeeld door een grote of buurtbus) dan is de haltetaxi niet beschikbaar! Informatie en reserveren kan bij www.zeelandnet.nl/haltetaxi. Tel. 088-2358000.

Hoe werkt de haltetaxi?
• Je hebt een gebruikerspas nodig; deze is gratis en kan worden aangevraagd op www.zeeland.nl/haltetaxi.
• Je moet 1,5 uur van tevoren bellen!
• Er is een aansluitgarantie op de buslijnen en overig Ov
• Je kunt niet met je Ov-chipkaart of Ov-abonnement betalen; betalen kan alleen contant!
• De tarieven zijn vergelijkbaar met het volle Ov-tarief
Als je nog geen gebruikerspas hebt kun je toch bellen en zeggen dat je mee wilt met de haltetaxi. Men noteert dan alle gegevens van je.

Kees behandelde vervolgens de Ov-chipkaart. De Ov-chipkaart kent 2 vormen: de anonieme kaart en de persoonlijke kaart. De anonieme kaart kun je kopen op het station en bij Primera. Deze kaart is door meerdere gebruikers te gebruiken. Je kunt die kaart opladen op de oplaadpunten.
Daarnaast is er de persoonlijke kaart. Die moet je aanvragen op www.ovchipkaart.nl. Deze kaart heeft verschillende voordelen:
• Hij biedt leeftijdskorting (je hoeft daar niets voor te doen, dat berekent de kaart zelf omdat die je leeftijd kent)
• Je kunt deze kaart automatisch laten opladen
• Als je de kaart verliest kun je deze direct alten blokkeren
• Als je een account aanmaakt kun je op internet je reisgedrag volgen
Met beide Ov-kaarten kun je op de automaat op het station ‘spelen’: je kunt bijvoorbeeld samenreiskortingen regelen, voor één dag je kaart opwaarderen van 2e naar 1e klas enz. Om dit te leren kun je zoals gezegd gebruik maken van de diensten van de Ov-ambassadeur. Die zorgt dat er (groepsgewijs) instructiemomenten worden georganiseerd. Ook kun je met hem een proefreis maken. Bel als je dit wilt doen met Kees van den Pol (06-19802532). Nogmaals, dit gebeurt in groepen dus het kan even duren voordat er zo’n sessie georganiseerd kan worden.
Voor degenen die geen Ov-chipkaart hebben of willen hebben: je kan op zowel de grote als de buurtbussen ook losse kaartjes kopen. Dat kan alleen via pinbetaling en is relatief duur. Dus een Ov-kaart is altijd aan te bevelen!
Tot slot meldde Kees dat het interessant is om in Zeeland voor de busreizen een Dal Vrij 65+ Zeelandkaart aan te schaffen voor 68,75 euro per jaar. Die kaart geeft je de mogelijkheid om na 9.00 uur door heel Zeeland te reizen! Bestellen:
• Ga naar www.connexxion.nl/dalvrij65zeeland, vul uw OV-chipkaartnummer en ingangsdatum in en klik op ‘bestel’.
• Betaal direct online via Ideal
• Laad de kaart op aan de zijkant van de bus

WMO-vervoer
Na Kees nam Peter Verburg van SWVO het stokje over met een uiteenzetting over het WMO-vervoer (de regiotaxi).
Het uitgangspunt van de WMO is dat mensen in de samenleving mee moeten blijven kunnen doen, o.a. door zich te kunnen verplaatsen. Daarvoor is onder meer de Regiotaxi Oosterschelderregio in het leven geroepen. Voor de regiotaxi heb je een regiotaxipas nodig, die je kunt aanvragen bij GR De Bevelanden (0113-239100). De regiotaxi is er alleen voor speciale doelgroepen. De gemeente bepaalt of u voor regiotaxivervoer in aanmerking komt. De taxi is beschikbaar op alle weekdagen tussen 07-00 -23.00 uur. Per rit mag u maximaal 30 km tegen het WMO-tarief reizen. Het begin- en eindpunt van de rit moet bovendien binnen de Oosterschelderegio liggen. Het is niet toegestaan 2 ritten achter elkaar te boeken die de 30 km overschrijden. Als u verder wilt reizen dan 30 km dan kan dit ook via een gereduceerd taxitarief. Een andere mogelijkheid is om uw reis te regelen via VALYS (0900-9630 of via www.valys.nl. Als WMO-gebruiker mag je maximaal 2000 km tegen het WMO-tarief reizen. Na deze 2000 km betaalt u een gereduceerd taxitarief.
Er zijn momenteel ca 4500 actieve gebruikers van de regiotaxi in onze regio, per jaar worden er ca 1.600.000 reizigerskilometers gereden, wat de gezamenlijke gemeenten zo’n 2,5 miljoen kost. Alle ritaanvragen worden voor de gehele provincie geregeld door de Regionale vervoerscentrale in Terneuzen. Beleid is dat iedereen binnen een uur na het maken van de afspraak vervoerd moet worden.
Betaling: hierover is al enige tijd flinke discussie. Besloten is de mogelijkheid tot contante betaling in de taxi’s af te schaffen. Daarvoor in de plaats is er nu een systeem van elektronische betaling, die problemen opriep voor mensen die geen PC hebben of die niet kunnen bedienen. Die moeten dus een beroep doen op hun netwerk om e.e.a. te regelen. Voor de mensen die dat niet hebben ontstond er een groot probleem dus. Daarvoor is er nu een oplossing gevonden. Die staat beschreven in de rubriek ‘Weetjes’ verderop in deze Nieuwsbrief. Deze regeling blijft bestaan.
Zie voor meer informatie over de Regiotaxi: www.regiotaxi-oosterschelde.nl.

Na Peter Verburg volgde Judith Menheere van SMWO met een uiteenzetting over het thema ‘Veilig fietsen’. Allereerst verwees ze naar de website www.doortrappen.nl voor meer informatie.

De uitgangspunten van dit verhaal:
• Beweging leidt tot een gezonde leefstijl
• Idem tot minder gewicht
• Beweging vergroot de zelfstandigheid
• Beweging leidt tot minder ongevallen

 

 

De senioren zijn een kwetsbare groep:
• De mobiliteit vermindert
• Het evenwichtsgevoel neemt af
• De reacties worden trager
• Het filteren van prikkels wordt lastiger
• Vaak worden gehoor en zichtvermogen minder
Daarom is het van zo groot belang om in beweging te blijven: dat houdt de spieren soepel en krachtig, het geeft balans en souplesse. Judith gaf als tip ’s ochtend op de TV mee te doen met Olga commandeur. SMWO organiseert ook fietstochten voor senioren van max. 25 km. Die worden aangekondigd op de SMWO-agenda die in januari verschijnt.
Voor het fietsen gaf ze de volgende tips:
• Zorg dat je altijd goede zichtbaar bent (opzichtige kleding/goede verlichting)
• Volg de cursus valpreventie van SMWO
• Kies om te fietsen rustige tijdstippen en goede fietspaden
• Ga, als je je een keer minder goed voelt niet fietsen!
• Heb je een nieuwe (elektrische fiets gekocht: maak dan eerst de nodige proefritten op een veilig terrein!
• Rij als je in gezelschap bent het liefst achter, in plaats van naast elkaar.