Uitnodiging voorlichtingsmiddag BBGG over veiligheid

Op dinsdag 24 maart 2020 is er vanaf 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur in De Spinne aan de Joseph Lunslaan 7 in Goes weer een voorlichtingsmiddag van het Bondenberaad Groot Goes. Het onderwerp voor deze middag is

Wat kan ik zelf aan Veiligheid doen?

Tijdens deze bijeenkomst zullen de politie, de brandweer, het SMWO en Digisteun u informeren over wat u ZELF kunt doen aan uw veiligheid in de openbare ruimte, thuis en op uw computer. Namens de politie komt wijkagent Martin Reijntjes, namens de brandweer de heer Leo de Jonge, namens SMWO Judith Menheere en namens Digisteun Jacqueline Oude Hesselink.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 – 14.20 Uiteenzetting door wijkagent Martin Reijntjes namens de politie

14.25 – 14.45 Uiteenzetting door Leo de Jonge namens de brandweer

14.50 – 15.05 Uiteenzetting door Judith Menheere namens SMWO over Valpreventie

15.10 – 15.25 Uiteenzetting door Jacqueline Oude Hesselink namens Digisteun: waar let je op bij veiligheid van de computer

15.30 – 16.00 Vragen stellen.

VEILIGHEID is een onderwerp waarover niet genoeg voorlichting kan worden gegeven. Veel ouderen voelen zich onveilig op straat, in het verkeer, bij het bedienen van de computer of gewoon in huis. Er wordt van allerlei over geschreven en gezegd zodat het menigeen begint te duizelen. Met deze bijeenkomst hoopt het Bondenberaad Groot Goes daarover meer duidelijkheid te verschaffen.

Deze middag is voor iedere oudere of zijn of haar vertegenwoordiger gratis toegankelijk. Bij binnenkomst en tijdens de bijeenkomst kunt u gratis koffie of thee halen. U bent van harte welkom!

Graag tot ziens op 24 maart!