Ouderen en eenzaamheid.

Zonder anderen

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Soms is het heerlijk om even alleen te zijn, maar als je ervaringen wilt delen en er is niemand om je heen, dan voel je het gemis. Door de Corona crisis zijn meer mensen eenzaam. Ze voelen verdriet, angst, zinloosheid, leegte. Zeker als er mensen in je omgeving zijn overleden, zonder dat je erbij kon zijn, geen hand vast houden, geen lieve woordjes toefluisteren. Het heeft invloed op je welzijn, kwaliteit van leven en uiteindelijk ook op je gezondheid.

Wat kunnen wij doen?

Wij hebben u al eerder gewezen op de site van Een tegen Eenzaamheid. Een bron van inspiratie. Een tegen Eenzaamheid heeft nu een project van een van onze lidorganisaties omarmd: KBO-Brabant

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/in-gesprek-over-levensvragen/

Ons gesprek: in gesprek over levensvragen

Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen, die kunnen onder meer gaan over eenzaamheid. Mensen zijn niet altijd eenzaam omdat ze een klein of geen netwerk hebben, ze kunnen ook eenzaam zijn omdat sociale contacten weinig inhoud hebben.

Het kan fijn zijn om daar met iemand over te praten. Mede om die reden is KBO-Brabant, met deskundige vrijwilligers, de service ‘Ons Gesprek’ gestart. Voor haar leden, maar ook voor niet-leden.

Maar er zijn meer levensvragen. De corona crisis geeft aanleiding om naar de toekomst te kijken, is alle zorg die geboden wordt noodzakelijk? Wat betekent een IC opname voor de revalidatie? Belangrijke vragen waar je een klankbord kunt gebruiken, om een mening te vormen.

Er wordt veel hulp aangeboden via allerlei organisaties op de website van: www.eentegeneenzaamheid.nl  of www.wehelpen.nl . Doe daar uw voordeel mee.