CBR kampt nog met problemen bij de verlenging van rijbewijzen.

CBR kampt nog steeds met problemen bij de verlenging van rijbewijzen. Wat is er aan te doen?
Het programma Meldpunt van Omroep Max besteedde in de uitzending op 31 januari jl. aandacht aan gedupeerde ouderen die niet tijdig over een nieuw rijbewijs beschikken en daardoor niet met de auto naar het buitenland kunnen. Manon van de Kaa, directeur KBO-PCOB had geen concrete oplossing, maar gaf aan dat de KBO-PCOB ouderen wil helpen die in de problemen raken.
Met onderstaand verhaal wil ook FASv u uitleggen hoe u het proces bij het CBR om uw rijbewijs te krijgen, mogelijk kunt versnellen.

Veel ouderen kregen inmiddels een brief dat hun ongeldig geworden rijbewijs nog een jaar gebruikt mag worden. Dat wil zeggen: in Nederland maar niet in het buitenland. Ook met de verzekeringsmaatschappijen zijn afspraken gemaakt, zodat u in de periode dat u met een ongeldig rijbewijs de weg op gaat, toch verzekerd blijft. Dat is mooi. Maar, er zijn ouderen die een vakantie in het buitenland hebben geboekt, al dan niet gekoppeld aan de huur van een auto. Zij dienen over een geldig rijbewijs te beschikken. Dat geldt ook voor ouderen die om wat voor reden dan ook met de auto naar het buitenland willen. Deze groep ouderen ondervindt hierdoor hinder van de traagheid bij het CBR.

 

Een mogelijkheid om de procedure bij het CBR te versnellen
Het CBR dient zich aan de wet en andere regelgeving te houden. Dat geldt ook voor de afdoening van de aanvraagprocedure voor een nieuw rijbewijs. Als u ruim voor de vervaldatum van uw rijbewijs een eigen (gezondheids)verklaring naar het CBR stuurde en (als u 75-plusser bent) vervolgens een verklaring van een keuringsarts, dan kan het CBR u niet eindeloos aan het lijntje houden. Volgens artikel 103 Reglement rijbewijzen, dient het CBR binnen 4 weken een besluit te nemen en u mee te delen of u al dan niet in staat bent om auto te rijden. Als die termijn is overschreden (wat meestal de praktijk is), kunt u van het CBR eisen dat ze binnen 14 dagen alsnog een besluit nemen. U kunt het CBR in gebreke stellen wanneer ze zich niet aan die termijn houden. Daarnaast kunt u aangeven alle kosten die u moet maken (denk aan kosten annulering vakantie en of autohuur in het buitenland; huren van een taxi, etc.) te zullen verhalen op het CBR.

Soms is de situatie iets complexer. Zeker als u in uw eigen verklaring aangaf dat u onder doktersbehandeling bent. Dan verwijst het CBR u – nadat u al bij een keuringsarts bent geweest – toch nog vaak door naar een specialist voor nader onderzoek.
Veel voorkomend zijn de ouderen die in verband met hoge oogdruk jaarlijks voor controle naar de oogarts gaan.
Als dat bij u het geval is, kunt u bij een doktersbezoek om een verklaring vragen waaruit (hopelijk) blijkt dat u goed kunt zien.
Een alternatief is om – zeker als u toch een nieuwe bril nodig heeft – naar een opticien te gaan waar een optometrist werkzaam is. Deze HBO-deskundige kan bij u de oogdruk opnemen en – met bril – aangeven wat uw gezichtsvermogen is. Die (hopelijk positieve) uitslag kan hij of zij schriftelijk met u meegeven.
De termijn waarbinnen het CBR een besluit moet nemen of u wel of niet in staat wordt geacht tot autorijden is – zoals hiervoor aangegeven – beperkt. U hoeft natuurlijk niet direct daarna actie te ondernemen, maar als u een geldig rijbewijs nodig heeft en al enkele maanden wacht op een besluit van het CBR, kunt u het CBR in gebreke stellen. Omdat uw doel is snel een rijbewijs te krijgen, kunt u dan ook de (positieve) verklaring van een specialist (bijvoorbeeld oogarts) of een verklaring van een optometrist mee sturen. Dat werkt in uw voordeel.
Mijn ervaring is dat er dan heel snel (binnen enkele dagen) een besluit door het CBR wordt genomen, inhoudend: u wordt in staat geacht een auto te besturen, mits u uw bril draagt. Ga naar uw gemeente voor het aanvragen van het nieuwe rijbewijs.
Bij de gemeente kunt u vervolgens -vaak binnen een week- uw nieuwe rijbewijs ophalen. Als het CBR in gebreke is en blijft, bestaat ook de mogelijkheid om op grond daarvan een dwangsom te eisen. (Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2008/11/11/formulier-ingebrekestelling). De meesten zullen niet zo ver willen gaan, maar als u het CBR op die mogelijkheid voor u wijst, kan dat een extra stimulans voor het CBR zijn om snel een besluit te nemen over uw rijvaardigheid.

Tot slot: soms raakt correspondentie bij het CBR zoek. Verstuur daarom al uw brieven, etc. aangetekend naar het CBR.

Ook al geven we hiermee veel informatie, de meeste ouderen zullen behoefte hebben aan een modelbrief. Hieronder treft u die aan. Niet voor iedereen zal deze standaardbrief voldoende zijn. Individuele aanvullingen zijn mogelijk. Schrap wat niet nodig is en voeg toe wat voor uw situatie van belang is.

A A N T E K E N E N

Naam/Adres/Telefoonnummer/E-mailadres:

Aan: C B R

Divisie Rijgeschiktheid

Postbus 1062

2280 CB Rijswijk ZH

Plaats en datum ….

Relatienummer CBR: …. (zie op brieven CBR) Bsn-nummer: …. (zie paspoort of rijbewijs)

Geachte dames, heren,

Op …… verstuurde ik u mijn Gezondheidsverklaring aan het CBR. 1)

Op …… berichtte u mij dat u mijn Gezondheidsverklaring hebt ontvangen.

Op …… ontving ik uw orderbevestiging en bewijs van betaling van de verschuldigde € 37,80 (tarief 2019).

Op …… bezocht ik keuringsarts …… te ……, die een keuringsrapport opstelde en aan mij meegaf. 2)

Op …… stuurde ik dit rapport van de keuringsarts aangetekend naar het CBR.

Op .….. bevestigde u mij dat u mijn gezondheidsverklaring hebt ontvangen en dat ik wacht op uw besluit over mijn rijgeschiktheid.

Uw bericht dat ik -in afwachting van uw besluit- een jaar mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, is voor mij onaanvaardbaar, omdat ik met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland mag rijden. Alle berichten rondom de rijbewijzen van 75-plussers en het CBR verontrusten mij namelijk zeer. Hoewel ik tijdig de verlengingsprocedure ben gestart, vrees ik dat ook mijn rijbewijs mogelijkerwijs niet tijdig beschikbaar is.

Daarbij komt dat de termijn van vier weken die het CBR heeft om tot een besluit te komen al is verstreken (zie artikel 103 Reglement rijbewijzen). 3)

In verband met vorenstaande stel ik u in gebreke. Dit betekent dat ik de kosten die ik moet maken omdat ik niet kan beschikken over een geldig rijbewijs op het CBR zal verhalen. [Daarnaast overweeg ik als ik niet binnen 14 dagen alsnog een besluit over mijn rijvaardigheid ontvang, een procedure te starten, waarin ik van het CBR een dwangsom eis]. 4)

Ik hoop echter van harte dat mijn rijbewijs tijdig kan worden verstrekt.

[Als bijlage stuur ik mee: ……] 5)

Hoogachtend,

(Uw naam en handtekening)

1): Dit gebeurt veelal digitaal. Soms geven ouderen dit persoonlijk af.

2): Keuringsartsen die digitale toegang tot het CBR hebben, versturen het keuringsrapport rechtstreeks aan het CBR.

3): Hierbij gaan we ervan uit dat u al maanden op zo’n besluit wacht. Is dat niet zo, dan kunt u deze zin schrappen.

4): De meeste ouderen willen een geldig rijbewijs en niet zo zeer een geldsom. U hoeft die procedure dan ook niet te starten.

5): Dit kan een verklaring van een arts of bijvoorbeeld een optometrist zijn.