Bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering! GR De Bevelanden geeft de volgende informatie.
Als u een laag inkomen heeft kan het voorkomen dat u extra kosten moet maken, bijvoorbeeld voor de vervanging of aanschaf van een wasmachine, koelkast enz. Als u deze kosten niet zelf kunt betalen, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een van de mogelijkheden van de bijzondere bijstand. Ook als uw inkomen iets hoger is dan de bijstand kunt u mogelijk ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Dan moet u bijvoorbeeld een deel zelf betalen en het andere deel van de aanschaf krijgt u vergoed. Wilt u weten of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt? Neem dan contact op met GR De Bevelanden op nummer 0113-239100. Doe dit vooral voordat u kosten maakt die u vergoed wilt krijgen! Een paar andere voorbeelden van zaken waarvoor u onder voorwaarden bijzondere bijstand kunt aanvragen: reiskosten voor het bezoeken van een ziek familielid/Een bijdrage in de woonlasten voor huiseigenaren/Kosten van rechtshulp, zoals bijvoorbeeld een advocaat/Bewindvoeringskosten.

Bron: GR De Bevelanden.