Betalen in de Regiotaxi

Zoals bekend is er een probleem met het nieuwe betalingssysteem dat dit jaar door de Regiotaxi is ingevoerd. Vanaf 2020 wordt deze regeling voor alle klanten van kracht. Dat leverde al problemen op voor de passagiers die geen gebruik maken van online betalen en die niemand in hun netwerk hebben om hen daarbij te helpen. De oplossing nu is deze: als er echt niemand anders in het netwerk is die kan helpen met de betaling, dan mogen deze mensen aangemeld worden bij SMWO. SMWO zal de mensen aanhoren en uiteindelijk een doorverwijzing geven naar de gemeente Goes. De gemeente spreekt vervolgens een machtiging tot automatische incasso af. Het bedrag van de incasso kan aangepast worden aan de wens van de betreffende persoon. U kunt desgewenst contact opnemen met SMWO:
Susannah Koppejan/telefoon: 06-57812380/e-mail: s.koppejan@smwo.nl. Bron: ‘Bij de Tijd’ van KBO Goes.

Let op: deze regeling geldt alleen voor mensen die echt geen andere mogelijkheid hebben!