Rijbewijskeuringen (bijgewerkt)

ASG krijgt regelmatig vragen van leden over het regelen van de medische keuring voor het rijbewijs als de leeftijd van 75 jaar wordt bereikt. Het CBR geeft hierover de volgende algemene informatie.

75-Plussers en het verlengen van het rijbewijs
Het CBR wil 75-plussers meer voorlichting geven over het verlengen van hun rijbewijs. Zoals eerder aangekondigd verbetert het CBR de voorlichting over dit onderwerp. Vanwege drukte bij het CBR wordt sinds kort mensen van 75 jaar en ouder, 5 maanden voordat hun rijbewijs afloopt, een bericht gestuurd met het advies online een Gezondheidsverklaring in te vullen.  In alle uitingen wordt nu verwezen naar http://www.cbr.nl/75plus, een internetpagina voor 75-plussers waar zij alle informatie over dit onderwerp kunnen vinden. Op die webpagina legt het CBR met filmpjes stap voor stap uit wat iemand moet doen om zijn rijbewijs te verlengen.
Er zijn echter nog veel 75-plussers die om welke reden dan ook geen toegang tot internet hebben. En hoewel deze groep mensen wellicht door anderen met het digitaal aanvragen kunnen worden geholpen, zullen sommigen de verlengingsaanvraag schriftelijk moeten (blijven) doen.
Het CBR zegt dat de verlengingsaanvraag nog steeds schriftelijk kan worden gedaan. Kan of wil men de aanvraag niet online doen, dan zijn er mogelijkheden om een papieren formulier Gezondheids-verklaring te kopen: zie
(https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/gezondheidsverklaring-op-papier.htm).
De papieren formulieren Gezondheidsverklaring kunnen bij de meeste gemeenten en de CBR-examencentra Amsterdam, Arnhem, Assen, Rijswijk en Eindhoven  worden gekocht. Ook kan het  via de webshop https://pgv.cbr.nl/ worden besteld. De toelichting die bij het papieren formulier wordt geleverd, geeft aan welke informatie het CBR nodig heeft om de verlenging te regelen.  In een folder geeft CBR de volgende informatie:

Een Gezondheidsverklaring voor uw rijbewijs regelen. Wat komt erbij kijken?
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag? Dan heeft u een Gezondheidsverklaring nodig om uw rijbewijs te verlengen. Onderstaand de belangrijkste zaken op een rij.

Wat is een Gezondheidsverklaring?
Iedereen die een rijbewijs gaat halen, vult een vragenlijst in over zijn of haar gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Met deze vragenlijst beoordeelt het CBR of iemand veilig de weg op kan. Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste? Dan vult u de Gezondheidsverklaring opnieuw in bij het verlengen van uw rijbewijs. Daarna gaat u naar één of meerdere artsen voor een onderzoek. De Gezondheidsverklaring kost in 2019 € 37,80. Hier komen de kosten voor de medische keuring nog bij.

Vul uw Gezondheidsverklaring vroeg in
Het is op dit moment erg druk bij het CBR. Daarom is het verstandig om minimaal vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in te vullen. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan adviseren we u om vijf maanden van tevoren de Gezondheidsverklaring in te vullen.

Hoe vult u een Gezondheidsverklaring in?
Er zijn twee manieren om uw Gezondheidsverklaring in te vullen. Op papier of online. De papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen in de webshop van het CBR en bij de meeste gemeenten. Op papier is de Gezondheidsverklaring vaak € 10 duurder dan online.

Online is het snelst
Als u uw Gezondheidsverklaring online invult via mijn.cbr.nl ontvangen wij direct uw informatie. Daarna gaat u naar één of meerdere artsen. Sinds kort kunnen artsen de resultaten van hun onderzoek direct met ons delen via een digitaal platform: ZorgDomein. Eerder duidelijkheid voor u dus. Vraag daarom of een arts met ZorgDomein werkt als u een afspraak maakt. Via Mijn CBR kunt u de status van uw aanvraag op elk moment bekijken.

Heeft u een Gezondheidsverklaring nodig? Op www.cbr.nl/75plus ziet u stap voor stap hoe het werkt.
TIP: Komt u ergens niet uit? Vraag een vriend of familielid om even te helpen.

In 4 stappen uw Gezondheidsverklaring regelen

Op www.cbr.nl/75plus leest u stap voor stap hoe het aanvragen van een Gezondheidsverklaring in zijn werk gaat. Bij elke stap staat een filmpje waarin u ziet wat u kunt verwachten.

STAP 1: DigiD met sms-controle aanvragen
STAP 2: Gezondheidsverklaring invullen via Mijn CBR
STAP 3: Bezoek aan één of meerdere artsen
STAP 4: Beoordeling door het CBR

Adressen voor de keuring
Bij ASG zijn de volgende adressen voor de medische keuring voor het rijbewijs bekend. Dat zijn:

a. dr. P. Ingelse.
Dr. Ingelse doet dit naast de gewone huisartsenpraktijk. Daarom is het van belang dat u zich op tijd voor een afspraak voor een rijbewijskeuring aanmeldt. Gegevens dr. P. Ingelse: Huisartsenpraktijk ’s-Heerenhoek. Adres: Laustraat 1A ’s-Heerenhoek, telefoon: 0113-351280.
Kosten: voorlopig € 35,00. U dient contant te betalen. Bellen voor een afspraak kan iedere werkdag tussen 08.00 en 12.00 uur. Doe dit dus RUIM voor het verlopen van het rijbewijs.
b. Allévo zorg- en dienstverlening, Hollandiaplein 1
Voor informatie en/of een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 – 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn welkom.
c. Regelzorg rijbewijskeuringen
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.  Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 5 maanden voor deze datum. Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt. Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen.

Vanuit de NVOG kregen we over dit thema nog de volgende informatie:
‘Het is goed om tijdig te beginnen met het aanvragen voor een verlenging, zeker als een medische verklaring nodig is. Het CBR gaat nu 5 maanden voor afloop van het rijbewijs een brief sturen naar betrokkene. In vele bladen, ook seniorenbladen, wordt hierover een advertentie geplaatst. Deze kunt u hier bekijken.
Nog een toelichting als u per computer een verlenging gaat aanvragen. Als u een DigiD hebt (die u ook moet gebruiken voor de invulling van uw belastingformulier) en uw vraagt uw verlenging aan via www.cbr.nl dan kunt u aangeven dat u geen gezondheidsverklaring wil maar een code waarop deze gezondheidsverklaring “bereikbaar” is. Als u dan een keuring afspreekt bij een arts die met het “Zorgdomein” werkt (en dat doen bijna alle huisartsen), dan kan de keurende arts op zijn computer uw gezondheidsverklaring opvragen en samen met u invullen en direct doorsturen. Dat versnelt de behandeling aanmerkelijk. Op www.mijncbr.nl kunt u dan de status van uw aanvraag op elk moment volgen. Op www.cbr.nl/75plus ziet u stap voor stap hoe het werkt’.

Nieuw: toegevoegd op 6-1-2020

75-plusser met een verlopen rijbewijs mag maximaal 1 jaar blijven rijden

Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers maximaal 1 jaar blijven rijden met een verlopen rijbewijs, tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Dat mag alleen in Nederland en de rijbewijscategorieën A, B, E en bij B en T. Belangrijk is ook dat een verlopen rijbewijs niet geldig is als legitimatiebewijs! Dit deelde het CBR onze koepel mee met haar brief van 14 november 2019. Als u internet heeft kunt u om deze brief te lezen hier klikken.  Alle informatie die voor u van belang is, kunt u hier lezen. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs krijgt overigens persoonlijk bericht.

Persoonlijke ervaringen secretaris FASv
In het verlengde hiervan onderstaand een stukje waarin de secretaris van de FASv zijn persoonlijke ervaringen meldt bij het toepassen van de vorenstaande CBR-regeling. Mogelijk dat u uw voordeel kunt doen met zijn ervaring.

Rijbewijs voor 75-plussers, een tip
De ouderenorganisaties, waaronder de FASv, beklaagden zich bij het CBR over de (te) trage afdoening van aanvragen van rijbewijzen voor met name de 75-plussers. Sinds kort is er een tussenoplossing gevonden (zie hiervoor) en kunnen 75-plussers tot maximaal een jaar met een verlopen rijbewijs blijven rijden, in afwachting van een besluit van het CBR over hun rijvaardigheid. Het CBR beoordeelt daarbij de medische situatie en bepaalt of de 75-plussers geestelijk of lichamelijk in staat zijn om auto te rijden. De regeling geldt tot 31 december 2020. Mogelijk dat u van het CBR hierover al een persoonlijke brief ontving of binnenkort ontvangt.

• Het voordeel van deze regeling voor 75-plussers is dat ze auto mogen blijven rijden. Ook, dat ze verzekerd blijven.
• Het nadeel is dat het verlopen rijbewijs NIET als legitimatie kan worden gebruikt.
• Ook: dat een verlopen rijbewijs NIET geldig is in het buitenland.

Mijn ervaring met het CBR om de procedure te bespoedigen:
Het CBR dient binnen vier weken na ontvangst van de bevindingen van de keuringsarts een besluit te nemen (artikel 103, reglement rijbewijzen). Die termijn wordt in de praktijk niet gehaald. Dan kan het CBR in gebreke worden gesteld en kan men zelfs om een schadevergoeding vragen. Zelf heb ik met het in gebreke stellen van het CBR geen directe schadevergoeding geëist, maar wel aangegeven dat ik een buitenlandse vakantie heb geboekt en ik daarvoor een geldig rijbewijs nodig heb en de eventuele schade (taxigebruik) op het CBR zal verhalen. Daarnaast verzocht ik -bij een bezoek aan de opticien voor een nieuwe bril- een optometrist om zijn onderzoeksresultaten (oogdruk en gezichtsscherpte) op papier aan mij mee te geven. Uit die gegevens blijkt dat ik, oogheelkundig, in staat ben tot autorijden.
De ingebrekestelling en de onderzoeksresultaten optometrist stuurde ik aangetekend naar het CBR. Binnen vier dagen ontving ik een besluit van het CBR: mijn medische situatie was beoordeeld en ik mag auto blijven rijden onder voorwaarde dat ik een bril draag. Het CBR verwees me naar de gemeente voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs.’